Metody transplantace vlasů

STRIP technika, FUT (Follicular unit hair transplantation)

Ze zadní části hlavy je odebrán pás kůže s krátce střiženými vlasy. Řez je proveden tak, aby výsledná jizva byla nenápadná. Je odebráno velké množství vlasových folikulů a technika je jednoduchá. Výsledná jizva je překryta okolními vlasy, ale při úplném oholení hlavy může být patrná. Stehy jsou odstraněny za dva týdny. Z odebraného pruhu kůže jsou pod mikroskopem připraveny jednotlivé vlasové sazenice. Folikulární jednotky mají 1-3 vlasové kořínky. Štěpy pak přeneseme mikropinzetou a umístíme je tak, aby byl růst vlasů v místě transplantace přirozený, tedy aby vlasy rostly ve správném směru.

 

Robotická transplantace vlasů (automatizovaná FUE metoda)

Představujeme Vám novou, revoluční metodu transplantace vlasů. Jedná se o robotickou transplantaci vlasů. Robotická transplantace vlasů - systém F.U.E, tj. folicullar unit extraction, je velmi rychlá metoda extrakce a implantace jednotlivých vlasových váčků (v počtu 1-3 mikroštěpu) za pomoci robotického automatu.

Nový systém je jedinečný, v České republice málo známý. Patent má svůj původ v USA, robotický přístroj byl vyvinut francouzskou firmou Medicamat.

Proti běžné "stripové" technice transplantace vlasů, poskytuje tato metoda mnohé výhody.

Jednou z nejzásadnějších výhod je, že tato metoda je prováděna bez použití skalpelu, tudíž nezanechává jizvu a je i nižší riziko infekce. Doba samotného zákroku je zkrácena přibližně na polovinu, operace je pro pacienta v mnoha ohledech komfortnější.

Výkon probíhá na operačním sále. Nejdříve je holicím strojkem vyholen pruh vlasů v týlní oblasti cca 4 x 15 cm v závislosti na hustotě vlasů klienta. V lokální anestezii je pak za sterilních podmínek prováděna extrakce samotných vlasových jednotek plastickým chirurgem za pomoci automatizovaného přístroje. Díky speciálnímu nástavci lze rotací obříznout vlas od kůže a podtlakem vsát do přístroje. Štěpy jsou stejně velké, neobsahují více než nezbytně nutnou část kůže a podkoží, což umožňuje aplikaci více vlasových jednotek na určitou plochu a snižuje se i riziko poškození sazenic ve srovnání s klasickou metodou.  Po ukončení odběru následuje lokální anestesie příjmového místa, kam se po jedné vlasové jednotky aplikují pomocí speciálního  nástavce nebo mikropinzety.

Jak dlouho zákrok trvá?

Délka operace je individuální a je závislá na počtu vlasových sazenic, které se budou transplantovat. Transplantace cca 400 vlasových jednotek trvá přibližně 2 hodiny.

 

Sjednejte si konzultaci Zašlete nám dotaz